Dit is de privacyverklaring van BA Supply, verkoop van verwarmbare kleding. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

BA Supply verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Het verlenen van diensten;
  • Het factureren van verleende diensten/gekochte producten aan klanten;
  • Het afhandelen van de bestellingen, geplaatst door klanten;
  • Het informeren over het verloop van de bestellingen;
  • Het communiceren met klanten;
  • Het informeren van haar klanten over producten, evenementen en aanbiedingen;
  • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden, indien daarvoor door de klanten toestemming is gegeven;

 

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden

BA Supply kan uw gegevens verstrekken aan derden. BA Supply zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

BA Supply heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Daarnaast wordt een logboek bijgehouden van degenen die toegang hebben gehad tot deze gegevens. Slechts een selecte groep medewerkers van BA Supply heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de gegevens van de klanten om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

 

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens BA Supply over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met BA Supply. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@ba-supply.nl.

De toestemming voor tot het verwerken van uw gegevens kunt u te allen tijde intrekken. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@ba-supply.nl.

 

Artikel 5. Bewaartermijn

BA Supply bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.